Welke diensten levert Administratiekantoor Boekhoudt?

Onze financiële diensten sluiten perfect aan bij de behoeften van (startende) ZZP’ers en kleine BV’s.
Maar ook voor particulieren bieden wij hulp bij belastingaangifte.

Wilt u graag uw boekhouding uitbesteden?

Zoekt u een goede boekhouder? Wilt u uw administratie uitbesteden? Dan bent u hier aan het juiste adres. Geen verhalen over saaie belastingregels, onbegrijpelijke jaarrapporten en opmerkingen over hoe lastig ondernemen wel niet is, maar duidelijkheid, heldere financiële overzichten op het moment dat jij daar behoefte aan hebt. Onderstaand worden verschillende onderdelen verder uitgelicht.

 • Het samenstellen van de jaarrekening

  De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

 • Het verzorgen van de salarisadministratie

  Ondernemers met personeel zijn verplicht om een loonadministratie bij te houden. Maar hoe werkt de salarisadministratie, wat heb je ervoor nodig en waar moet je op letten? En is uitbesteden aan een administratiekantoor beter dan zelf de rol van boekhouder op je nemen? Niet voor niets zijn er maar weinig ondernemers die deze taak zelf voor handen nemen.

 • Het verzorgen van de aangifte omzetbelasting

  Bent u ondernemer en oefent u zelfstandig een bedrijf of een beroep uit? Dan betaalt u omzetbelasting (btw) over uw omzet. De rechtsvorm (bijvoorbeeld bv of nv) is voor het betalen van btw niet van belang.

 • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting

  Voor de meeste ondernemers is het geen hobby: aangifte doen voor de inkomstenbelasting, maar wie het slim aanpakt kan een hoop geld besparen.

 • Het verzorgen van aangifte vennootschapbelasting

  Bent u eigenaar van een bv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Uw bedrijf of organisatie betaalt vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen.

 • Het samenstellen van publicatiestukken voor de KvK

  Onder andere bv’s moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Neem nu contact op